Legionella

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärssjuka och pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem.

Legionella är en bakterie

Bakterien finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Den trivs bäst i temperaturer mellan 18°C och 45°C. Den förökar sig som mest mellan 35°C och 40°C. Om vattentemperaturen är mer än 50°C dör bakterien efter några timmar, är temperaturen över 70°C så dör bakterien på mindre än 1 minut.

Bakterien anses normalt vara ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in bakterien och samtidigt ha en nedsättning av immunförsvaret.

Du får inte legionärsjuka genom att dricka vatten.

Man kan bli sjuk av legionella

Legionellabakterien kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber.

Legionärssjuka

Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som yttrar sig med hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor åtföljd av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Forskning visar att framför allt nedsatt immunförsvar, rökvanor och ålder har betydelse för att utveckla sjukdomen. Beroende på hur stor mängd bakterier man har andats in kan även fullt friska personer utveckla legionärssjuka. Normalt brukar man insjukna 2-10 dagar efter smittillfället.

Pontiacfeber

Pontiacfeber är en lindrigare variant som ger influensaliknande symptom med ledvärk. Legionärssjuka och pontiacfeber smittar inte från person till person.

Legionellabakterien sprids via vattendimma från olämpligt utformade vattensystem. Den vanligaste spridningsvägen anses vara duschar. Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma. Bubbelbad kan sprida legionellabakterier. Vattentemperaturen i badet är idealisk för bakterietillväxt och luftbubblorna gör att vattendimma uppstår. Flera tidiga utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn (för bl.a. luftkonditionering) på taket till byggnader. Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften. Andra källor för spridning av legionellabakterien kan vara luftfuktare, prydnadsfontäner, högtryckstvättar och grönsaksfuktare i affärernas diskar.

Det här kan fastighetsägaren (hyreshus, bostadsrätter och villaägare) göra för att förhindra att legionella växer till:

  • Vid tappstället ska varmvattentemperaturen vara minst 50°C. Var uppmärksam på skållningsrisken. Temperaturen vid tappstället får inte överstiga 65°C.
  • I varmvattenberedaren eller värmeväxlaren ska varmvattentemperaturen vara lägst 60°C.
  • Kallvattnet (dricksvattnet) ska ha en temperatur av högst 18°C.
  • Kontrollera att det inte finns blindledningar med stillastående vatten.
  • Spola igenom duschen med varmt (hett) vatten om den stått oanvänd en tid, till exempel i fritidshuset eller om du varit bortrest.
  • Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet. Då tar du bort typiska tillväxtzoner för legionellabakterien.
  • Kontrollera och rengör varmvattenbehållaren regelbundet. I slammet som finns på bottnen trivs bakterier.
  • Kontrollera att handdukstorkar med vattenuppvärmning är rätt installerade.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg