Fukt och mögel

Problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker vilka ofta samverkar. Inträngande fukt i kombination med för låg luftomsättning (dålig ventilation) skapar stora problem i många bostäder.

I våra bostäder finns mikroorganismer såsom mögel, bakterier och kvalster. Dessa är dock beroende av fukt och näring för att kunna överleva och växa till. Fukt kan också ge upphov till olika kemiska emissioner från syntetiska material som till exempel flytspackel och golvmaterial.

Hälsorisker

Fukt- och mögelförekomst ger inte alltid besvär för den boende, men det finns anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. De vanligaste symptomen är de som drabbar slemhinnorna: snuva, rinnande ögon och en känsla av andnöd och rethosta. Även andra besvär förekommer som till exempel huvudvärk och trötthet. Den som exponeras kan utveckla överkänslighetsreaktioner, astma eller allergi genom exponering för mögel eller kemiska ämnen som avges från byggmaterial. Besvären kan bli livslånga, även om orsaken till dem försvinner. Barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare.

Problemen bör åtgärdas snarast efter upptäckt och speciellt om man har små barn, oavsett om dessa har astma eller allergibesvär. Läkare bör alltid kontaktas om du har fått eller är rädd att få hälsoproblem på grund av fukt eller mögel.

Ofta finns inga synliga tecken på att huset är skadat. Fukt- och mögelskadorna märks i de flesta fall först genom en obehaglig lukt i huset. Den boende kan vara tillvand och känner kanske själv inte någonting. Problemet uppdagas ofta genom att vänner och bekanta påpekar att det luktar.

Du kan minska risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer genom att se till att ventilationen fungerar - håll ventilerna öppna och rengör dem ofta. En källare har alltid hög fuktighet beroende på vattentrycket från marken. Man ska aldrig ha täta mattor på källargolv och helst undvika att trä, textilier och pappersprodukter är placerade på källargolvet. I möjligaste mån ska man undvika att förvara produkter som mögelsvamp kan få fäste på i en källare.

Äger du din bostad vänder du dig till en konsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du vända dig till bygg- och miljökontoret. Om enheten då bedömer det som nödvändigt kommer krav på utredning och åtgärder att riktas mot fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

  • Hålla rent under badkar och rengöra golvbrunnar regelbundet
  • Använda duschdraperi och torka bort vatten på golv och väggar
  • Undvika att borra hål i duschutrymmen, särskilt i närheten av duschen
  • Öppna fönster efter dusch och bad
  • Kontrollera att ventilationen fungerar

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg