Energideklaration

Logotyp energiklasser

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder. Det är fastighetens ägare som ansvarar för att det görs en deklaration. Lagen om energideklaration infördes 2006.

En energideklaration visar en byggnads energianvändning

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder. Energideklarationen utförs av en energiexpert/energikonsult och i samband med det kan du få förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. När du ska köpa eller hyra har du rätt att få se energideklarationen innan du bestämmer dig. Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration och det är ägaren som ska visa dig deklarationen. Energideklarationen kan också bidra till en bättre inomhusmiljö och till minskade utsläpp av växthusgaser.

Kontakta en energiexpert för en energideklaration

Energiexperten upprättar energideklarationen och levererar uppgifterna till Boverkets register. När deklarationen är registrerad lämnar experten den till dig som är ägare av byggnaden. Kom ihåg att energiexperten behöver information om byggnaden som ska energideklareras. Observera också att du kan få information om en deklaration av energirådgivaren men det är en energiexpert/energikonsult som utför den.

Deklarationen ska göras:

  • Innan försäljning
  • Vid uthyrning
  • För större byggnader som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energideklareras senast två år ifrån det att de har tagits i bruk.

Lagen om energideklaration infördes 2006

Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg