Orm

Rhynchophis boulengeri
Rhynchophis boulengeri

Många människor känner obehag inför ormar medan andra tycker att en orm ett utmärkt sällskapsdjur och vill ha dem hemma i bostaden. Det finns lagstiftning i miljöbalken som ska förhindra att ormhållning utgör en olägenhet för människor.

Som ormägare är du skyldig att känna till gällande bestämmelser. Hör gärna av dig till bygg- och miljökontoret om du är osäker på vad som gäller för dig och din ormhållning.

Tillstånd

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs särskilt tillstånd för att hålla orm inom område med detaljplan. Ansökan om tillstånd för ormhållning ska göras hos bygg- och miljönämnden. Bor du i flerfamiljshus måste du även få ett medgivande från fastighetsägaren. Medgivandet bifogar du till din ansökan om tillstånd.

Syftet med tillståndskravet är att förhindra olycksfall, men även att ta hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar. Hållande av orm får inte heller medföra att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice riskerar att utan förvarning påträffa en orm, vars farlighet är okänd.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson