Djur inom område med detaljplan

Hönor som sitter på en pinne

Du behöver inte kommunens tillstånd för sällskapsdjur. Däremot gäller tillståndsplikten inom detaljplanerat område för nötkreatur, häst, get, får, eller svin samt sådant pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Tillstånd söks hos bygg- och miljönämnden.

Varför behöver jag tillstånd?

Anledningen till att du behöver ha tillstånd är för att minska risken att det uppkommer störningar och olägenhet. Tillståndet har alltså inget med djurskydd att göra. Du behöver tillstånd om du vill ha:

  • nötkreatur
  • häst
  • får
  • get
  • svin
  • fjäderfä som till exempel höns, ankor och kalkoner

Om du redan har tillstånd men vill ha fler djur eller andra djur måste du söka nytt tillstånd.

Avgifter och ansökan för tillstånd

Avgift för tillstånden debiteras enligt bygg- och miljönämndens taxa. Ansökan görs skriftligt med uppgifter om hur många djur, hur de skall inhysas, gödselhantering samt annat som kan vara av betydelse för nämnden att känna till. En ritning som visar var byggnader är placerade på tomten ska bifogas ansökan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson