Djur och djurhållning

Kor på grönbete

Från och med 1 januari 2009 tog Länsstyrelsen över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel.

På länsstyrelsen finns djurskyddsinspektörer som arbetar med frågor som rör tillsyn av djur och djur som far illa. Även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik hanteras av länsstyrelsen.

Kommunerna fortsätter att ansvara för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Den omfattar bland annat frågor om vatten och avlopp, gödselspridning, hantering av avfall och bekämpningsmedel samt störningar i form av ljud och lukt från djur.

Om du misstänker att djur far illa, eller att foder och livsmedel inte hanteras säkert hos en primärproducent, kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, kontakta polisen.

Läs mer om djurskydd, djurhälsa och primärproduktion av foder på Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Tillstånd för djurhållning

Hos Årjängs kommun, bygg- och miljönämnden, söker du tillstånd att få hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Tillståndet krävs enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Djur som kräver tillstånd är:

  • nötkreatur,
  • häst,
  • get,
  • får
  • svin
  • pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur (observera att höns och tupp, som vistas utomhus, inte är sällskapsdjur)

För att få ha giftormar inom områden med detaljplan krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Skottpengar för mink betalas inte längre ut av Årjängs kommun.

Mer information inom Djur och djurhållning:

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson