Rivningslov

Inom detaljplanelagt område och inom område med områdesbestämmelser krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det normalt sett en anmälan till bygg- och miljönämnden istället för rivningslov.

I rivningslovet prövas om det är lämpligt att riva eller flytta en byggnad eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde.

Inom detaljplan behöver du rivningslov om du river en hel byggnad eller en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda.

För att flytta en byggnad från en plats till en annan krävs rivningslov och sedan bygglov på den nya platsen.

Tänk på att alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och fackmässigt utförda. Se exempelritningar för hjälp om hur ritningarna bör se ut samt vilken information som behöver redovisas på dem.

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg