Marklov

Ska du schakta eller fylla ut så att höjdläget på tomten ändras kan du behöva marklov för åtgärden

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom områden med områdesbestämmelser.Schaktning och fyllning som utgör förberedelser inför byggnadsarbeten kräver inte marklov när dessa markarbeten har redovisats och prövats i bygglovet.

Är du osäker på om en åtgärd kräver marklov, kontakta bygg- och miljöavdelningen innan du påbörjar åtgärden.

Tänk på att alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och fackmässigt utförda. Se exempelritningar för hjälp om hur ritningarna bör se ut samt vilken information som behöver redovisas på dem.

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg