Kontrollansvarig

Den kontrollansvariges roll är att hjälpa byggherren att se till att samhällets krav uppfylls. En kontrollansvarig ska finnas i de flesta fall när en åtgärd kräver bygglov eller anmälan.

Kontrollansvariges uppgifter

Den kontrollansvariges uppgifter är att närvara vid tekniskt samråd, besiktningar, kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Hen ska även se till att kontrollplanen följs och att andra nödvändiga kontroller med avseende på samhällskraven utförs.

Krav på certifiering

En kontrollansvarig ska vara certifierad. Certifieringen utfärdas av ackrediterat certifieringsorgan. För att bli godkänd som kontrollansvarig, ska den sökande ha relevanta kunskaper och bedömas lämplig för uppgiften. Den kontrollansvarige ska också ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Uppgifter om vilka som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg