Installera solceller

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver oftast inte bygglov om de är placerade så att de följer byggnadens form.

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver oftast inte bygglov om de är placerade så att de följer byggnadens form. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • de ska följa byggnadens form.
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Den gällande detaljplanen för området kan ange att bygglov krävs för solenergianläggningen. Om din solenergianläggning kräver bygglov ska du skicka in samma handlingar som vid andra fasadändringar.

 

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg