Hissar och andra motordrivna anordningar

Plan- och bygglagstiftningen ställer krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar.

Krav på kontroll

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar. Det regleras också när och hur anordningarna får användas. Kraven på kontroll gäller både innan anordningen tas i bruk och sedan återkommande under anordningens användningstid med intervaller på minst 6 månader och högst 6 år. Anordningen ska också kontrolleras första gången den tas i bruk efter att ha ändrats.

Kontrollen ska säkerställa att anordningen uppfyller krav på skydd för säkerhet och hälsa och ska utföras av ett fristående besiktningsorgan. Vid besiktningen ska ett protokoll utfärdas och om anordningen har brister som har direkt betydelse för säkerhet och hälsa ska protokollet skickas till Bygg- och miljönämnden.

Motordrivna anordningar

Med motordrivna anordningar avses bland annat hissar, rulltrappor, rullramper, linbaneanläggningar, motordrivna portar, dörrar, galler, grindar, rörliga väggar, stationära sopsugar och sopskruvar.

Bygg- och miljönämndens tillsyn

Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvaret för att kraven på kontroll och användning av hissar och andra motordrivna anordningar följs. Tillsynen riktas mot ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen. En motordriven anordning får inte användas om besiktningsprotokoll som visar att kraven uppfylls inte finns. Om en hiss eller motordriven anordning används i strid mot bestämmelserna ska bygg- och miljönämnden ta ut en sanktionsavgift.

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg