Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden prövar om det är lämpligt att bygga på den plats du tänkt dig. Syftet är att du ska få ett första besked för att kunna fortsätta planeringen av bygget.

Oftast söker man förhandsbesked när man vill bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Om man vill stycka av en bit mark till en ny fastighet för bostadsändamål krävs oftast ett positivt förhandsbesked för att få göra det. Finns det en detaljplan för området är oftast ett förhandsbesked onödigt och du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Ansöka om förhandsbesked

Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden när du ansöker om förhandsbesked:

 • Ansökan om förhandsbesked
 • Karta som redovisar följande:
  • tomtutformning
  • placering av byggnad
  • infart samt väg till tomten
  • placering av vatten och avlopp

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: magdalena rydén