Anmälningspliktiga åtgärder

Vissa åtgärder som inte kräver bygglov ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Oftast är det åtgärder som innebär ändringar och installationer i befintliga byggnader eller rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område.

Attefallshus och andra bygglovsbefriade åtgärder

Bygglovsbefriade komplementbyggnader så kallade attefallshus och andra åtgärder enligt lagändringen den 2 juli 2014 ska anmälas till kommunen.

Eldstäder

Anmälan ska göras vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal. Vi rekommenderar att du tar kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig redan när du planerar din installation eller ändring för att få reda på vad som krävs i just ditt fall.

Rivning

Rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser ska anmälas om byggnaderna inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk.

Ändringar och installationer

Det krävs en anmälan om du ska ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller så att planlösningen ändras avsevärt. Det krävs även anmälan om du ska installera eller väsentligt ändra hissar och anordningar för ventilation, vatten och avlopp.

Här kan du göra en anmälan

Informationsblad bygglovsprocessen

Kontakt

 • Bygg- och miljökontoret

  Förvaltning

  0573-141 00 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 29 Årjäng

  Telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via kommunens växel på telefonnummer 0573-141 00.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: magdalena rydén