Sophämtning och matavfall

Skräpplockardag
Skräpplockardag

I Årjängs kommun ansvarar Nordmarksrent AB för hämtning av hushållssopor och matavfall. Grovavfall och farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Furskog och Töcksfors.

Vart hittar jag fler matavfallspåsar?
Om du får slut på bruna matavfallspåsar får du nya av oss helt gratis.

På följande platser hämtar du matavfallspåsar:

  • Våra återvinningscentraler
  • Receptionen i kommunhuset, Storgatan 66
  • Kommunförrådet, Smedgatan 10
  • ICA Sillerud
  • Nära dej, Östervallskog

Det finns flera verktyg för att effektivt kunna söka hur avfall ska sorteras. Du kan läsa mer under Sveriges avfallsportal.

Tänk på att ställa sop- och matavfallskärlen rätt vid tömningsdag. Detta hjälper oss att utföra insamling av sopor på ett effektivt och säkert sätt.

Sophämtningsbild
Sophämtningsbild

»Vilken dag i veckan töms mitt kärl?
Hämtning av hushållsavfall sker var 14e dag. På Turlista för sophämtning , 425 kB. ser du vilken veckodag det är hämtning i ditt område.
För att vara säker på att ditt sopkärl töms - ställ ut kärlet senast klockan 07.00 på tömningsdagen.
Avvikande hämtningsintervall kan infalla vid röda dagar.

»Har din soptunna inte tömts?
Detta kan bero på att kärlet inte är utställt i tid, att det är överfullt, eller att avfallet är felsorterat. Ring Olsson & Hall eller Töcksfors Renhållning för extra tömning.

»Jag har fritidsabonnemang, vilken period töms mitt kärl?
Om man har fritidsabonnemang sker tömning var 14e dag från april till Oktober.

»Jag vill ändra storlek på mitt gröna sopkärl för hushållsavfall.
Du kan anmäla ändring av storlek via e-tjänster Länk till annan webbplats. eller ringa 0573-14100. Själva bytet kostar ingenting, däremot ändras avgiften enligt gällande taxa beroende på vilket sopkärl du väljer. Du hittar renhållningstaxan och avgifter här , 346.4 kB..

»Måste jag ha ett matavfallskärl?
Alla måste sortera ut sitt matavfall. Antingen till vårt bruna kärl, eller till hemkompostering. Lämnar du i det bruna kärlet så kommer avfallet att bli till biogas och jordförbättringsmedel. Du som inte har hemkompost kommer att få ett brunt kärl för matavfall, i det bruna kärlet finns en hållare för matavfallspåsar att ha i köket och en uppsättning papperspåsar för avfallet.
Du som redan tar hand om ditt matavfall genom att ha en godkänd kompost, kommer inte att få ett brunt kärl.
Vill du trots att du har kompost ha ett brunt kärl, så kontaktar du oss på renhallning@arjang.se eller 0573-14100.

»Jag vill börja hemkompostera, hur gör jag?
Skulle du vilja börja hemkompostera så har kommunen ett antal godkända varmkomposter till salu. Eftersom dessa är godkända krävs inte något godkännande från bygg- och miljönämnden. Skaffar du en kompost på annat sätt så krävs en anmälan om kompost Länk till annan webbplats. till kommunens bygg och miljönämnd.

»Vart hittar jag fler matavfallspåsar?
Om du får slut på bruna matavfallspåsar får du nya av oss helt gratis.

På följande platser hämtar du matavfallspåsar:

  • Våra återvinningscentraler
  • Receptionen i kommunhuset, storgatan 66
  • Kommunförrådet, Smedgatan 10
  • ICA Sillerud
  • Nära dej, Östervallskog

»Dispensansökan för befrielse från skyldighet att lämna avfall?
Befrielse från skyldigheten att lämna avfall kan fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren göra med en skriftlig ansökan till bygg- och miljönämnden.

Ansökan skall visa att allt hushållsavfall kan omhändertas på ett betryggande sätt för människors hälsa eller miljön för att helt befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. Det ska till synnerliga skäl för befrielse, vilket kräver att sökanden redovisar att dylikt avfall inte uppstår från t ex rengöring och underhåll av fastighet utöver vad som kan återanvändas/materialåtervinnas alternativt att sökanden har inhämtat tillstånd för egen förbränning/deponi.

Undantag medges maximalt för en 2-årsperiod, varefter ny ansökan måste lämnas.

Blankett finns under rubriken "Relaterade dokument"

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: viktor nyström