Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Drönarbild över Fjärilsparken

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Enligt kommunens renhållningsordning ska allt hushållsavfall sorteras innan det forslas bort för behandling. Hushållsavfallet sorteras dels för återvinning av glas, papper, plåt och plast, dels för förbränning och deponering.

Om din soptunna inte har tömts kontakta:
Olsson & Hall på 0573-127 94 eller 
Töcksfors Renhållning på 070 349 45 76.

Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med renhållningsfrågor på Samhällsbyggnadsavdelningen på
0573-14100 eller varenhallning@arjang.se