Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Vård- och omsorgsutbildning på distans till undersköterska

Undersköterska promenerar med brukare i korridoren på äldreboendet
Undersköterska promenerar med brukare i korridoren på äldreboendet

Vi erbjuder yrkesutbildning inom vård och omsorg, med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. Utbildningen läser du som heltidsstudier på distans under tre terminer.

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Obligatoriska närträffar i skolan en gång i månaden för praktiska moment. Du lämnar in uppgifter och kommunicerar med din lärare på skolans lärplattform It’s Learning.

. Efter avslutad utbildning kan du t ex arbeta inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, handikappomsorg eller som personlig assistent. Du kan också läsa enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning eller fortbilda dig i ditt arbete.

Nästa preliminära studiestart
är augusti 2023.

För att ha möjlighet att genomföra utbildningen krävs minst betyget E i *svenska 1 eller *svenska som andraspråk 1, psykologi 1 samt *samhällskunskap 1a1.

Preparandutbildning

För dig som saknar den behörighet som krävs för att komma in på vårdutbildningen är skolan preparandutbildning ett bra alternativ. Kursernas innehåll är anpassade så att du, efter godkänd utbildning, uppfyller behörighetskraven till vård-och omsorgsutbildningen.

För dig som saknar den behörighet som krävs för att komma in på vårdutbildningen är skolan preparandutbildning ett bra alternativ. Kursernas innehåll är anpassade så att du, efter godkänd utbildning, uppfyller behörighetskraven till vård-och omsorgsutbildningen.

Studiestart preparandutbildning 13 januari 2023

*eller motsvarande

 

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: ulf strandberg