Vi välkomnar

Aktörlogg
Aktörlogg

Vår nya aktör på särskilt boende

Från och med 1 mars 2022 tar Norlandia över driften av kommunens särskilda boenden, Kvarnåsen och Solgården. Avtalet gäller i fyra år med möjlighet till förlängning i två år. Norlandia har två verksamhetschefer på Kvarnåsen och en på Solgården.

Vi välkomnar Norlandia och tackar den tidigare entreprenören Förenade care.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund