Nyheter

  • Minnescafè

    Minnescafét är en mötesplats för alla som har eller på annat vis berörs av en demenssjukdom. Vi vill här skapa tillfällen för social gemenskap och kunskapsutby...