Låga nivåer i Årjängs kommun

Foxen mot Stora Le
Foxen mot Stora Le

Vattenläget i norra Dalsland och Södra Värmland har försämrats sedan i våras på grund av låga nederbördsmängder och nivåerna är nu låga i stora delar av Upperudsälvens vattensystem.

Regleringen i dessa sjöar samordnas av Stora Le vattenregleringsföretag. Vattennivån ligger fortfarande inom de gränser som anges i vattendomarna.

Det finns en älvsamordningsgrupp för Upperudsälven där kraftbolag och andra verksamhetsutövare, kommuner och Länsstyrelsen ingår. I älvsamordningsgruppen följs vattenläget upp kontinuerligt och vi stämmer av för att hantera situationen på bästa sätt utifrån förutsättningarna.

När det gäller flödet menar SMHI att situationen just nu påminner mycket om åren 1991, 1992 och 1993, medan det år 2017 var ännu lägre flöden än nu.

Intressenterna i samordningsgruppen jobbar för att balansera tillrinning och avtappning i hela Upperudsälven. Det varma vädret gör att det samtidigt är stor avdunstning från vattendragen. Alla har en stor vilja att i samverkan lösa upp en svår och komplex situation.

Kontak:
Årjängs kommun Ida Andersson 0570-814 77 E-post: ida.andersson@arvika.se

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: ulf strandberg