Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 september

Årjängs kommuns flagga med blå himmel i bakgrund
Årjängs kommuns flagga med logotyp

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde, måndag 25 september kl. 19.00, på hotell Ekmans i Årjäng. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och vi hälsar dig välkommen att lyssna.

Vad händer den här gången?

Några av sammanträdets ärenden:

  • Riksdagsledamot Daniel Bäckström (C) informerar om sitt arbete i riksdagen.
  • Upphävande av representationspolicy för Årjängs kommun.
  • Svar på medborgarförslag - Delaktighet för personer i varierande åldrar med funktionsvariationer.
  • Val av nämndemän till Värmlands tingsrätt.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som är av större vikt för kommunen. Det gäller bland annat skatt och avgifter, mål och riktlinjer för verksamheterna samt budget.
Ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige är folkvalda. I Årjängs kommun finns 35 ledamöter i fullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och därmed öppna för allmänheten.

Läs mer om kommunfullmäktige här

Kungöranden av kommunfullmäktiges sammanträden publiceras inte längre i dagstidningarna, utan endast här på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell