Årjäng får toppbetyg för hemtjänsten - bland de bästa i Sverige

Äldre man i rullstol med manlig vårdpersonal utomhus
Äldre man i rullstol med manlig vårdpersonal utomhus

Hemtjänstindex 2022 jämför hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. I kartläggningen hamnar Årjängs kommun på tionde plats av landets 290 kommuner. Det är Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna som står bakom undersökningen.

Hemtjänstindex ger en helhetsbild av hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst, utifrån seniorernas perspektiv. Indexet fångar upp hela processen, från att behov av hemtjänst uppstår, via ansökan, biståndsbeslut, uppstart och utförande av hemtjänsten.

I Hemtjänstindex 2022 hamnar Årjängs kommun på tionde plats i landet.

- Verksamheten stöd och omsorg är oerhört stolta och glada för resultatet av SPF:s kartläggning om kvalitet i hemtjänsten. Det bär vi med oss och ska fortsätta att leverera med samma kompetens och i samma anda. För att kunna bedriva en hemtjänst med denna kvalitet har vi också med oss hela biståndsenheten, hälso- och sjukvården, rehab, chefer och alla stödfunktioner, säger Verksamhetschef Malin Eklund

Det är första gången som SPF Seniorerna presenterar ett kvalitetsindex för alla kommuners hemtjänst utifrån äldres behov och önskemål. Syftet är att landets kommuner ska kunna lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: ulf strandberg