Framtida vattenförsörjning till Töcksfors samhälle

Bild på foxen
Foxen

Just nu står en anläggning och pumpar vatten ur foxen, detta är vår pilotanläggning som står och arbetar för att vi ska kunna utvärdera möjligheten till att ta dricksvatten ur sjön.

Töcksfors samhälle har expanderat de senaste åren och vattenbehovet i samhället har ökat. Nuvarande produktionskapacitet från Sundsvattnet räcker inte till och Årjängs kommun har under flera år utrett alternativa vattentäkter.

Vi kommer nu utvärdera råvattnet från sjön Foxen genom att rena vattnet genom en pilotanläggning med membranfilter. Med membranfilter kan naturligt organiskt material, bekämpningsmedelsrester och andra ämnen avskiljas effektivt så att ytvatten från Foxen ska kunna beredas till dricksvatten.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg