Vi erbjuder dig

Händer

Våra medarbetare är den viktigaste kuggen för vår organisation. Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar organisation med friska och motiverade medarbetare. Här kan du läsa mer om hur det är att vara anställd hos oss.

Hos oss är lönen individuell. Vid den årliga löneöversynen
träffas medarbetare och din chef för samtal om hur din lön överensstämmer med din prestation kopplat till de mål som finns för verksamheten.

Alla löner hos oss ska vara jämställda och det genomförs
årligen en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader.

En introduktion är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Som nyanställd hos oss erbjuds du en individuellt utformad introduktion.

Medarbetarnas kreativitet, kunnande och idéer vill vi ta tillvara. Vi ser därför kompetensutveckling som en naturlig del i arbetet.

Vi erbjuder våra medarbetare ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år. Det kan användas till en rad olika aktiviteter.

Vid sjukdom eller behov av att förebygga ohälsa kan vår företagshälsovård finnas som stöd.

Om en av våra medarbetare blir sjuk längre än 14 dagar, betalar vi ut 10 procent av deras lönebortfall till och med den 90:e dagen i sjukperioden. Sjuklöneersättningen betalas ut upp till 90 dagar.

Semester

Som anställd i kommunen har du 25 semesterdagar. Året du fyller 40 får du 31 dagar, och året du fyller 50, 32 dagar. Kalenderår är både intjänandeår och semesterår vilket innebär att våra medarbetare har rätt till semesterledighet med semesterlön från den dag de börjar arbeta.

Semesterväxling mot lediga dagar

Våra medarbetare får möjlighet att löneväxla värdet av semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är yngre än 40 år kan få 5 extra lediga dagar, och medarbetare som är 40 år eller äldre kan få 6 extra lediga dagar, givna vissa förutsättningar.

Föräldraledighet

Som medarbetare hos oss har du rätt att vara helt föräldraledig med eller utan föräldrapenning till dess att barnet är 3 år. Fram till att barnet fyller 12 år har du rätt att förkorta din arbetstid med 25 procent (beräknat på heltid) enligt föräldraledighetslagen. Du har även rätt till föräldrapenningtillägg de första 180 kalenderdagarna av din föräldraledighet, vilket innebär att vi betalar ut 10 procent av lönebortfallet, givet att kvalificeringstiden är uppfylld.

25-års gåva

Varje år uppmärksammar Årjängs kommun de medarbetare som varit anställda 25 år hos oss som arbetsgivare. Jubilarerna firas med en gåva samt en gemensam högtidsmiddag.

Våra medarbetare har kollektivavtalade försäkringar genom AFA försäkring. Dessa ger medarbetarna skydd utöver de
lagstadgade försäkringarna.

Du kan läsa mer på www.afaforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje år betalar vi ut tjänstepension till våra medarbetare. Det motsvarar 6 procent av inkomsten.

Som anställd har du även möjlighet att löneväxla till pension. Det innebär att en del av din lön flyttas till pensionen.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: erika ståhl