Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Jobba hos oss

Rött hjärta på träd
Rött hjärta på träd

Vi erbjuder arbeten som gör skillnad i människors vardag. Ett jobb hos oss ger dig möjlighet att vara med och forma Årjängs kommuns framtid.

I Årjängs kommun vill vi möta framtiden med att tänka nytt och annorlunda. Det är viktigt att vi kopplar upp oss mot det som växer, tänker plats och arbetsplats tillsammans och tar vara på möjligheter som finns. Därför har vi idag ett antal pågående samarbeten med bland annat Karlstads universitet och näringslivet. Här finns det utrymme för nya människor och idéer.

Var med på resan i Värmlands tillväxtkommun #näringsrikaårjäng

"Årjäng- Värmlands tillväxtkommun. En modern kommun med tillväxt i fokus, där vi prioriterar hållbar utveckling
både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi vill ha ett öppet och välkomnande
samhälle med en levande landsbygd. I Årjängs kommun finns det utrymme för
nya människor och idéer."

Vi tar ansvar, har ett respektfullt bemötande och levererar hög kvalitet.

Ansvar

Vi tänker helhet och samverkar, allas insats spelar roll.

Respekt

Vi har ett bra bemötande och ser alla människors lika värde.

Kvalitet

Vi har kunskap och kompetens, vårt arbetssätt utvecklas genom ständiga förbättringar.

Näringsliv

Företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för kommunens utveckling. Kommunen bidrar till goda förutsättningar för ett mångsidigt och växande
näringsliv.

Medarbetare

En effektiv verksamhet med ett tydligt och inkluderande ledarskap ger goda
resultat, delaktighet och engagerade medarbetare.

Hållbar tillväxt

Kommunen drivs och utvecklas på ett sätt som är hållbart, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Livskvalitet

Omsorg och service ska utgå från invånarnas förutsättningar och behov samt ger möjlighet till livslångt lärande och utveckling. I ett öppet samhälle välkomnas
alla att delta.

Kontakt

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur det är att arbeta i Årjängs kommun, ta kontakt med kommunens personalavdelning eller med något av verksamhetskontoren, via kommunens medborgarkontor. Vill du göra ett personligt besök så hittar du oss på Storgatan 66, 672 30 Årjäng.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: erika ståhl