Årjängsambassaden - en hub på Karlstads universitet

Invigning av Årjängsambassaden på Karlstads universitet.
Från vänster Gustaf Östlund HR Årjängs kommun, Håkan Spjuth, chef för avdelningen Externa relationer, Karlstads universitet

Våren 2020 invigdes Årjängsambassaden under jobbmässan Hotspot på Karlstads universitet. Ett pilotprojekt som innebär att Årjängs kommun hyr ett rum på universitetet för ökaa samverkan med studenterna. Att finnas representerade på universitetet är en del av kommunens långsiktiga arbete med att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.

Årjängs kommun har sedan 2016 arbetat tillsammans med Karlstads universitet utifrån en gemensam avsiktsförklaring. Satsningen är en del av Årjängs kommuns strategiska arbete kring kompetensförsörjning. Målet med samverkan är ett ömsesidigt utbyte för Årjängs kommun, Karlstads universitet och studenter kring utbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Avsiktsförklaring mellan KAU och Årjängs kommun

"Vi undertecknade avsiktsförklaringen för att vi gemensamt ville jobba för att fler ska studera på universitet och för att studenterna ska stanna i Värmland efter avslutad utbildning. Årjäng är en tillväxtkommun som kommer att behöva flera olika kompetenser som idag finns inom universitets utbildningsprogram, säger Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande, Årjängs kommun"

Samverkan inom 15 olika utbildningsprogram

Innehållet i samarbetsavtalet berör samverkan mellan Årjängs kommun och Karlstads universitet inom 15 olika utbildningsprogram. Det har bland annat handlat om att kommunen erbjuder praktikplatser, studiebesök och gästföreläsningar. Inom ramen för samarbetet med universitetet har också ett ledarskapsprogram på 5 högskolepoäng tagits fram för chefer inom näringslivet och i Årjängs kommun.


"– Vi har under flera år haft ett framgångsrikt samarbete med Karlstads universitet kring olika aktiviteter. Nu tar vi ett ytterligare steg med ett eget kontor på universitetet. Vårt mål är att skapa ett intresse för oss som en självklar framtida arbetsgivare, säger Birgitta Evensson, kommunchef i Årjängs kommun.."

Vill du veta mer om Årjängsambassaden?

Har du frågor om Årjängsambassaden är du välkommen att kontakta HR-avdelningen på Årjängs kommun.

Kontaktuppgifter:
Kerstin Krogh, Personalchef
E-post:kerstin.krogh@arjang.se
Telefon: 0573-140 11

Här kan du läsa mer om att jobba i Årjängs kommun

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: gabriella alström