Musikskolan

Skapande barn på Kulturskolan i Årjäng

Årjängs kommuns och Kyrkeruds folkhögskola drivs båda av samma vision att erbjuda ett livslång lärande för alla medborgare samt skapa förutsättningar för ett brett kultur- och fritidsutbud.

Den andra viljeriktningen är riktad mot grundskolan i form av en kulturskola. Vi vill att barn utvecklas kulturellt genom en utökning av vårt kulturutbud. Med hjälp av folkhögskolans lärare kan våra elever läsa konst och bild utöver musikskolan som redan finns idag.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: gabriella alström