Förskolan Paletten

Foto: Lars Brander

På Kallnäset i Töcksfors byggs ett nytt bostadsområde, projektet startar med att förskolan Paletten byggs.

Projektets utveckling

Juni 2021 påbörjades byggnationen av förskolan Paletten.

Byggnation

Tak förskolan Paletten
Foto: Lars Brander
Väggar och tak förskolan Paletten
Foto: Lars Brander
Väggar inomhus förskolan Paletten
Januari 2022, väggar och tak börjar ta form Foto: Lars Brander
Foto: Lars Brander
Foto: Lars Brander
Foto: Lars Brander
Foto: Lars Brander
Foto: Lars Brander

Markarbete

Dräneringsarbete augusti 2021, Foto: Lars Brander
Dräneringsarbete augusti 2021, Foto: Lars Brander
Foto: Lars Brander
I augusti 2021 var grus på plats för grunden, Foto: Lars Brander
Markarbete påbörjades i juni 2021, Foto: Lars Brander
Byggplats förskolan Paletten
Platsen för förskolan innan byggstart, Foto: Lars Brander
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg