Styrelse

Kalender
Årjängs kommun/Mostphotos

Vår styrelse väljs på 4 år av kommunfullmäktige i Årjängs kommun.

Till ledamöter i Årjängs Nät AB:s styrelse för tiden från och med utgången av den ordinarie bolagsstämman 2019 intill slutet av den ordinarie bolagsstämman för 2023, har KF utsett:

Ledamöter för perioden 2019 - juni 2023

Björn Karlsson (S), ordförande
Bengt-Åke Karlsson (C), vice ordförande
Kristina Kristiansson (S), ledamot
Madelene Franzon (M), ledamot
Anders Västsäter (KD), ledamot

Suppleanter för perioden 2019 - juni 2023

Daniel Markstedt (S)
Siv Ögren (S)
Esbjörn Andersson (C)
Robin Karlsson (L)
Benny Moberg (KD)

Revisorer

Lekmannarevisor: Göte Persson.
Auktoriserad revisor: Marcus Persson, KPMG

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annelie pettersson