Fiberföreningar

Fiberkabel
Årjängs kommun

Nio ekonomiska föreningar i kommunen bygger och förvaltar fibernät för sina medlemmar. Sex av dessa finns representerade i Årjängs Fibernät.

För att se vilken fiberförening du tillhör kan du se gränsindelning på vår fiberkarta , 3.9 MB..

Nordmarkens Fiberförening

Nordmarkens Fiberförening är en paraplyorganisation för bildade fiberföreningar i Årjängs kommun. Föreningens syfte är bland annat att samordna gemensamma aktiviteter och vara en samtalspart gentemot Årjängs nät. Mer information hittar du på webbplatsen, www.nordmarkensfiber.se. Länk till annan webbplats.

Föreningar som ingår i paraplyorganisationen och i Årjängs Fibernät:

I HolmedalsNet ingår Holmedals- (ej Lilla Sundsbyn) och Västra Fågelviks (ej väster om sjön Foxen) församlingar. Föreningen har en webbplats, www.holmedalsnet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Tel: 0573-240 04
E-post: info@holmedalsnet.se

Karlanda Fiberförening EF omfattar området Karlanda. Föreningen har webbplatsen http://www.nordmarkensfiber.se/karlanda-fiber/ Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Egil Aas,
Tel: 070-647 01 36,
E-post: egil.aas@skogsstyrelsen.se

Annika Holmstrand,
Tel: 070-670 57 04,
E-post: annika.holmstrand56@gmail.com

SellNet omfattar området Sillerud (ej Leverhögen). Föreningen har webbplatsen, www.sellnet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Peter Lustig,
Tel: 070-625 08 55,
E-post: peter.lustig@sellnet.se

Silbodal Norra Fibernät omfattar Huken, Gallerud, Tvärdalen, Åslanda, Lian, Klevane, Långelanda, Ström, Högelian, Våxlanda, Ulvestad, Stenslanda, Nästebacka, Djuv och Barlingshult samt delar av området Backa. Föreningen har webbplatsen http://www.nordmarkensfiber.se/silbodal-norra-fibernat/ Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Lennart Bryntesson,
Tel: 070-337 95 95,
E-post: lennart@bison.se

Mats Karlsson,
Tel 070-522 75 43,
E-post: mats.karlsson.comaco@telia.com

Töcknet EF omfattar Töcksfors tätort (ej Årjängs Bostads lägenhetshus) och områdena öst om sjön Töck - Sanda, Östergård, Gottarsbyn och Ulvenäs. Föreningen har webbplatsen www.tocknet.net Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Mikael Swartz,
Tel: 070-265 12 98,
E-post: mikael.swartz@gmail.com

Hugo Lövang,
Tel: 070-552 10 97,
E-post: lovang.hugo@telia.com

Liv Hansen,
Tel: 073-071 92 19,
E-post: eber@telia.com

Vatt-Nets område omfattar Risviken, Leverhögen, Sillegårdsed, Strand, Ö:a & V:a Näs, Lysed, Låbbyn, Slemtegen, Vikebotten, Breviken, Källtegen, Kyrkerud, Furskog och Söpplanda. Föreningen har webbplatsen http://www.nordmarkensfiber.se/vatt-net/ Länk till annan webbplats.

November 2022 fusionerades Vatt-net in i SN Fiber. Sammanslagningen har varit planerad under flera år och medför ingen förändring för Vatt-nets medlemmar som nu automatiskt blir medlemmar i SN Fiber.

En positiv utveckling som resulterar i att två styrelser blir en, samt reducerade redovisnings- och försäkringskostnader.

Kontakt:
Henrik Nilsson,
Tel: 0047-94 13 53 50,
E-post henrik.nilsson@veidekke.no

Övriga fiberföreningar i kommunen:

Grensnets område omfattar Bryngelsbyn – Bottner i Töcksmarks och Östervallskogs församlingar med omnejd. Föreningen har webbplatsen, www.grensnet.se Länk till annan webbplats.

Vestnets område omfattar Töcksfors (ej tätorten) och Västra Fågelvik på västra sidan om Töck, Stora Le och Foxen. Föreningen har webbplatsen, www.vestnethf.se Länk till annan webbplats.

Fibernät Årjäng Sydvästs område omfattar Trankils församling, Blomskogs församling (ej Källtegen, Söpplanda och Breviken) samt Lilla Sundsbyn tillhörande Holmedals församling. Föreningen har webbplatsen www.fibersydvast.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: maria carolina tenman