Styrelse och struktur

Konferens
Konferens

Styrelse och struktur

Årjängs Bostads AB ägs till 100 procent av Årjäng kommun. Styrelsen är politiskt tillsatt och tillsätts varje valperiod av kommunfullmäktige.

Ägaren/kommunens tillsynsenhet är kommunstyrelsen.

För innevarande valperiod utgörs styrelsen av följande personer:

Ordförande

Mikael Olsson (M)

Vice ordförande

Ronny Nilsson (KD)

Ledamöter

Thore Danielsson (MP)
Ronny Nilsson (KD)
Lars-Göran Larsson (KD)

Stefan Norman (C)

Suppleanter

Börje Liviken (M)
Roger Eriksson (C)
Krister Danielsson (KD)
Peter Eriksson (KD)

Daniel Markstedt (S)

Kommunens lekmannarevisor är Ulla Karlberg och Kenneth Christoffersson.
Auktoriserad revisor är Linus Sandberg, Grant Thornton.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: ewa adolfsson