Styrelse och struktur

Konferens
Konferens

Styrelse och struktur

Årjängs Bostads AB ägs till 100 procent av Årjäng kommun. Styrelsen är politiskt tillsatt och tillsätts varje valperiod av kommunfullmäktige.

Ägaren/kommunens tillsynsenhet är kommunstyrelsen.

För innevarande valperiod utgörs styrelsen av följande personer:

Ordförande

Stefan Norman (C)

Vice ordförande

Daniel Markstedt (S)

Ledamöter

Siv Ögren (S)
Bo Eriksson (KD)
Börje Liviken (M)

Suppleanter

Mårten Karlsson (S)
Lennart Bryntesson (MP)
Roger Eriksson (C)
Benny Moberg (KD)
Magnus Andreasson (L)

Kommunens lekmannarevisor är Göte Persson.
Auktoriserad revisor är Linus Sandberg, Grant Thornton.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: niklas hammar