Om Årjängs Bostad

ÅBAB_logo
ÅBAB_logo

Om oss

Årjängs Bostäder jobbar hela tiden för att utvecklas, och för att skapa affärsmässig långsiktighet och närhet till våra kunder.

Att bo hos oss i Årjängs Bostads AB (ÅBAB) innebär, oavsett om du bor i Töcksfors eller Årjäng, en närhet till shopping och ett rikt friluftsliv. Både sommar och vintertid kan du njuta av ett stort sjösystem och flera skogsområden. Vandringsleder, bärplockning, skidspår och slalombacke finns nära till hands. Sveriges vackraste travbana ligger i Årjäng. Kommunen har ett brett fritids- och kulturliv med bland annat folkhögskola, bibliotek, badhus, idrottsföreningar. Näringslivet är stort och varierat. Närheten till Norge har positiv betydelse för både handel och arbete.

Bostäder

Årjängs Bostads AB har nästan 1000 lägenheter och förvaltar ett 40-tal lokaler samt ett hotell.

Bolaget

Bolaget ägs till 100 procent av Årjängs kommun. Ett ekonomiskt utrymme skapas efterhand för underhåll och åtgärder, för ökad trivsel och trygghet i våra områden.

Bolagets anställda svarar för ledning, administration, tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. Delar av yttre skötseln och trappstädning sköts på entreprenad. Bolaget har två anställda snickare och två målare, men mycket underhållsarbete sköts via upphandlingar av entreprenörer.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: niklas hammar