Lyssna

Vägsamfälligheter

Det finns två olika bidrag att söka för vägunderhåll av enskild väg. Vägunderhåll med enbart kommunalt bidrag eller vägunderhåll med kommunalt och statligt bidrag.

Foto: Årjängs kommun/Mostphotos

Ansvar för enskild väg

Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns flera fastigheter längs en väg brukar det vara en vägsamfällighet som är väghållare. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Enskilda vägar med enbart kommunalt vägunderhållsbidrag

För att få bidrag för vägunderhåll krävs det att du är folkbokförd på fastigheten och boende året runt, samt att vägsträckan är minst 100 meter fram till tomtgränsen. Blir det förändringar, till exempel byte av fastighetsägare eller dödsfall, behöver detta meddelas till Årjängs kommun.

Ansökan

Ansökan ska du lämna in senast 1 november 2017. Beviljat bidrag betalas ut en gång per år.

Bidrag per löpmeter väg

Vägklass A - 4 kr/meter (grusad och dikad)
Vägklass B - 2,70 kr/meter

Uppdatering av register under hösten 2017

I samband med ansökan avseende 2016 passar vi på att uppdatera vårt dataregister för vägunderhållsbidrag. Vi behöver därför ha information om;

 • Väghållare
 • Bankgiro, postigro eller kontomummer inklusive clearingnummer
 • personnummer eller organisationsnummer

Enskilda vägar med statligt vägunderhållsbidrag

Om väghållaren har fått statligt bidrag för mindre än den faktiska kostnaden kan väghållaren ansöka om kommunalt bidrag för mellanskillnaden mellan statligt beviljat bidrag och den faktiska kostnaden. Kommunalt bidrag kan då beviljas med 15% av det statliga bidraget. Om denna summa överstiger summan av de 15% får väghållaren som mest mellanskillnaden mellan beviljat statligt bidrag och faktisk kostnad.

Ansökan 

Ansökan avseende 2016 ska du lämna in senast 31 juli 2017.
Utbetalning av beviljat bidrag sker under hösten 2017.
Till ansökan bifogar du kopior på fakturor och kvitto avseende 2016 års kostnader för väghållningen. Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet ska utförlig kostnadsspecifikation bifogas. Utgifter för porto, annonsering, internet, medlemsavgift med mera är inte grundande för bidrag.

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2017

Kontakt


 • Teknisk handläggare
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-141 25

 • Teknisk handläggare
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-140 97

Ansökningsblanketter vägbidrag