Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Kommunens lekplatser inventeras med hjälp av GIS
Lyssna

Kommunens lekplatser inventeras med hjälp av GIS

Publicerad 2018-02-08 11:46

Elever vid Årjängs gymnasieskola har påbörjat ett GIS-projekt där de ska inventera alla lekplatser i kommunen utifrån säkerhet och tillgänglighet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har samtidigt gett Samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att, genom en medborgardialog, utreda framtida lekplatser utifrån barnens behov.

GIS-samarbete mellan skolan och samhällsbyggnadsavdelningen

GIS – Geografiska informationssystem, är den gemensamma nämnaren när nu Årjängs kommun ska framtidsanpassa sina lekplatser. I ett första steg kommer elever vid gymnasieskolan, med sin lärare Tobias Aronsson, i ämnet samhällskunskap, att jobba med GIS-verktyget ArcGis.

Webbapplikation i GIS som grund

Eleverna arbetar med att ta fram frågor kring lekparkernas status som ska utgöra grunden för inventeringen. Därefter bygger de själva sitt inventeringsunderlag som en webbapplikation i GIS-verktyget, vilken de sen använder när de inventerar lekplatserna. 

Materialet samlas i en Storymap

När inventeringen är färdig kommer de kunna använda allt material som inhämtats till att presentera lekplatserna på kommunens webb i en så kallad Storymap, där alla kan se en digital karta med bilder på och kommentarer om lekplatserna.

– Det känns väldigt stimulerande att vi i undervisning får jobba med ny digital teknik och att uppgiften är på riktigt och till nytta, när kommunen ska inventera sina lekplatser. Dessutom uppfylls stora delar av målen i läroplanen för ämnet samhällskunskap och det gör ju att man som lärare känner att allt faller på plats, säger Tobias Aronsson, lärare vid Årjängs gymnasieskola.

– Hela arbetet avslutas med att alla skriver en slutrapport där eleverna kan sammanfatta sina inhämtade kunskaper och mer vetenskapligt beskriva vad de kommit fram till för slutsatser, avslutar Tobias Aronsson.

Delaktighet viktigt i samhällsbyggnad

Genom en kommande medborgardialog som ser till barnens behov, kommer Årjängs kommun starta sin översyn av lekplatser.

– Den här gången tror vi att valet av arbetssätt är extra viktigt, menar Andreas Winborg, GIS-ingenjör vid samhällsbyggnadsavdelningen, som varit initiativtagare till att jobba med GIS i detta arbete.

– Vi måste prova nya former för att engagera och göra planeringen mer tillgänglig. Det tror vi att vi lyckas med, om vi kan göra det tillgängligt på webben, säger Andreas Winborg.

– Jag hoppas vi kan följa upp detta arbete med att låta barn i förskolorna få beskriva sina önskemål och drömmar. Självklart önskar jag att vi slutligen får bygga en ny modern lekplats där alla kan säga, det här är vår lekplats, jag har varit med och bidragit till den!

– Jag är så glad att få genomföra detta med gymnasieskolan. Och nöjd att, de som jag, tycker det är roligt att jobba med GIS-verktyget i skolan. När jag nyligen träffade dem för en delrapport så blev jag så imponerad av hur engagerade de är i frågorna. De har verkligen tagit detta på fullt allvar, så nu ser jag bara fram emot att få visa upp resultatet för våra politiker och framförallt för alla som vill besöka våra lekplatser.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 14 februari 2018

Kontakt


 • GIS-ingenjör
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-139 38

 • Legitimerad Lärare
  Samhällsvetenskap
  Direkt: 0573-142 30