Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Stärkt när- och hemsjukvård i Västra Värmland
Lyssna

Stärkt när- och hemsjukvård i Västra Värmland

Publicerad 2018-05-23 12:00

Landstinget i Värmland tar nästa steg i arbetet med att göra sjukvården mer flexibel och behovsanpassad. I samarbete med Årjängs, Arvikas och Edas kommuner inrättas ett närsjukvårdsteam samt hemsjukvårdsläkare i västra Värmland.

Närsjukvårdsteam

Närsjukvårdsteamet utgörs av två sjukskötersketjänster och en läkare. Teamet utgår från medicinmottagningen på Sjukhuset Arvika och arbetar med uppsökande verksamhet i Arvika, Årjäng och Eda.

– Teamet kommer huvudsakligen att arbeta med sjukhusutskrivna patienter som behöver följas upp eller är i behov av utökade insatser under en begränsad tid, men som inte behöver vara inneliggande. Vi räknar med att de kommer ha 25 till 30 patienter kontinuerligt, säger Christina Johansson, ledningsstrateg inom landstinget.

Hemsjukvårdsläkare knuten till vårdcentralen

Hemsjukvårdsläkare är en tjänst som finns redan i dag. Nu utvecklas funktionen med att kunna göra hembesök hos de patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård och som av hälsoskäl inte har möjlighet att ta sig till vårdcentral.

Hemsjukvårdsläkaren kommer att finnas på vårdcentralen och samarbetar med kommunens distriktssköterska. Hemsjukvårdsläkaren kommer att göra hembesök – tanken är ju att patienten inte ska behöva komma till vårdcentralen utan att doktorn kommer till patienten.

– Teamet och hemsjukvårdsläkaren kommer bli den länk vi saknat, som gjort att det inte funnits något annat alternativ än att skicka in en brukare till akuten. I dag lägger vi mycket arbetstid på att skicka brukare till sjukhus och ta hem dem från sjukhus. Vi tror och hoppas att just den biten ska minska och att det bidrar till mer stabilitet. Jessica Bergman, stöd- och omsorgschef i Årjängs kommun
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 maj 2018