Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Signering av överenskommelse om krishantering
Lyssna

Signering av överenskommelse om krishantering

Publicerad 2020-02-19 14:19

Onsdag 19 februari signerade kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S) en ram-överenskommelse om samordning före, under och efter en samhällsstörning i Värmland. Avsikten med överenskommelsen är att utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna och att ge nytt liv åt det regionala krishanteringsrådet - Krishanteringsråd Värmland. 

Ledningsrepresentanter för länets 16 kommuner, regionstyrelsens ordförande, chefen för Militärregion väst och chefen för polisområde Värmland var alla samlade under ledning av Landshövding Georg Andrén på residenset i Karlstad.

Länsstyrelsen Värmland har det övergripande samordningsansvaret gällande krishantering i länet. Tillsammans med övriga aktörer ska den regionala överenskommelsen skapa strukturer för samordning och inriktning, med ansvar för att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar. Med begreppet samhällsstörning avses händelser inom hela hotskalan med potential att hota samhällsviktig verksamhet och/eller samhällets skyddsvärden.

Detta kräver en nära dialog och samverkan för att utföra uppdragen på ett sätt som ger Värmlands invånare största möjliga trygghet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 19 februari 2020

Kontakt

Läs mer om