Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Samarbete för att klara vattenkris
Lyssna

Samarbete för att klara vattenkris

Publicerad 2017-01-02 15:01

För att kunna hantera dricksvattenförsörjningen bättre vid en kris så går nu 18 kommuner ihop och bildar en samverkansgrupp för nödvattenförsörjning. Kommunerna kommer gemensamt köpa in en dricksvattentank och skrev i dagarna under ett avtal där de lovar att stötta varandra vid en kris.

Starkare tillsammans

Vid en vattenläcka eller annan störning i distributionen av dricksvatten kan många av kommuninvånarna drabbas hårt och det gäller att snabbt komma ut med vatten. Vid en större läcka krävs en väldigt stor insats som kan vara svår för en kommun att klara ensam. Därför har 18 kommuner valt att gå ihop och bilda en samarbetsgrupp för nödvattenförsörjning.

Avtal om stöttning vid dricksvattenskris

Gruppen har i dagarna skrivit under ett avtal som innebär att alla kommuner stöttar varandra vid en dricksvattenkris.
- Nödvattensamverkan är en fantastisk möjlighet att skapa en stabilare nödvattenhantering i hela länet. Samarbetet skapar förutsättningar för att VA-samverkan inom länet ökar, inte bara för nödvatten. Genom att hjälpas åt får alla medverkande kommuner bättre förutsättningar att klara de olika dricksvattenproblem som kan uppstå till en låg kostnad, eftersom den fördelas utifrån befolkningsmängd" säger Hanna Gärdeklint, Utredningsingenjör Arvika Teknik AB.

Gemensam dricksvattentank

En större dricksvattentank för lastbil, som samverkande kommuner kan använda vid en kris, ska också köpas in. Dricksvattentanken som planeras köpas kommer uppskattningsvis att rymma 10 m3 vilket i nödsituation bedöms motsvara ca 1000 personers förbrukning under ett dygn. Vattentanken kommer att placeras i Sunne för att lätt kunna transporteras till behövande kommun.
- Det är fantastiskt bra att vi kunnat starta det här samarbetet och att så många  kommuner valt att gå med. Jag tror att den här typen av samarbeten är viktigt för att klara framtidens utmaningar. Vi är starkare när vi jobbar tillsammans och det finns mycket vi kan lära av varandra, säger  Frida Bucht, ansvarig tjänsteman VA Wermland

Kommuner som är med i samarbetet:

1. Arvika
2. Degerfors
3. Eda
4. Filipstad
5. Forshaga
6. Grums
7. Hammarö
8. Karlskoga
9. Karlstad

10. Kil
11. Kristinehamn
12. Munkfors
13. Storfors
14. Sunne
15. Säffle
16. Torsby
17. Årjäng
18. Åmål

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 2 januari 2017

Kontakt


  • Samhällsbyggnadschef
    Samhällsbyggnadsavdelningen
    Växel: 0573-141 00
    Direkt: 0573-140 75