Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Räddningsregion Bergslagen – tillsammans för ett tryggare samhälle
Lyssna

Räddningsregion Bergslagen – tillsammans för ett tryggare samhälle

Publicerad 2020-05-06 13:54

Tisdag 12 maj 2020 klockan 10.00 startar Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland bildar nu därför en gemensam operativ ledningsorganisation.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

Samarbete gällande räddningsledning och resurser

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats,
 • leda stora insatser samt
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Gemensam ledningscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en ny, gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larmbefäl som tillsammans med en räddningschef i beredskap utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

I och med inträdet i Räddningsregion Bergslagen ser vi oss stärkta med att kunna hantera större händelser på ett effektivare sätt och även ha ett bra stöd vid de ”normala” händelserna från personal på ledningscentralen i Örebro. Den nära operativa ledningen kommer även i fortsättningen utföras av lokal personal men nu med ett bakre stöd i form av SOS operatör och brandbefäl i ledningscentralen, kommenterar räddningschef Krister Davidsson starten av det nya samarbetet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 6 maj 2020

Kontakt


 • Räddningschef
  Räddningstjänsten
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-142 57
  Västanåsvägen 19

 • Stf Räddningschef
  Räddningstjänsten
  Direkt: 0573-142 56
  Västanåsvägen 19
  Årjäng

Karta över Räddningsregion Bergslagen