Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Ministerbesök i Årjängs kommun
Lyssna

Ministerbesök i Årjängs kommun

Publicerad 2017-05-19 12:13

Anledningen till att bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker Årjängs kommun är att bostadsförsörjningen är en förutsättning för att Årjängs kommun och näringslivet skall fortsätta sin positiva tillväxt. Dagens regelverk kring bostadsbyggande, när det gäller bland annat nedskrivningar och värdering av nybyggda fastigheter innebär att det är näst intill omöjligt för kommunens bostadsbolag att bygga bostäder.

Bostads- och integrationsminister Peter Eriksson med representanter från Årjängs kommun

Bostadsbyggande viktigt för fortsatt tillväxt

Vi har privata aktörer som gör betydande satsningar, men de klarar inte av att bygga i den omfattning som krävs.

- Vi har sett att vikten av bostadsbyggande är avgörande för vår fortsatta utveckling. Många företag nyanställer och till exempel bygger Töcksfors Shoppingscenter ut och beräknar behöva nyanställa drygt 100 personer. Självklart vill vi kunna erbjuda de anställda och deras familjer möjlighet att bo i vår kommun, säger Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande.

En intensiv dag i Årjängs kommun

Representanter från Årjängs kommun, näringslivet, Årjängs Bostad AB och Årjängs Nät AB hämtade Peter Eriksson i Karlstad på förmiddagen. På bussresan mot Årjäng informerades det om kommunen för att ge en bild av hur det är att leva, bo och driva företag i vår kommun. Annelie Pettersson, VD för Årjängs nät, berättade även om fiberutbyggnaden i kommunen.

Företagsbesök

Thorills

Första stoppet var på Thorills, en nyöppnad restaurang och café i Holmedal.
Thorills är ett av alla våra exempel på att det finns människor som vågar satsa på sin affärsidé i glesbygd.

Nordic Solar AB

Daniel Gruvborg, VD Nordic Solar och Peter Eriksson

Efter lunch fortsatte resan till Töcksfors med ett besök på Nordic Solar AB. Nordic Solar är ett gasellföretag som har installerat solcellsanläggningar på den svenska solcellsmarknaden sen 2009.  

 

Paneldiskussion

 

Sista stoppet var paneldiskussionen i Equmeniakyrkan i Töcksfors. I panelen deltog från vänster; Moderator Rikard Ohlin,  Ulf Jonsson, platschef Flexit Sverige AB,  Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister,  Börje Liviken, Årjängs Bostad AB och Karin Manner, stadsarkitekt Årjängs kommun.

Efter en intressant diskussion där svårigheter och möjligheter lyftes gav Peter Eriksson några bra inspel som möjligen kan komma att underlätta möjligheten för att bygga bostäder på landsbygden.

  • LIS (Landsbygdsområden i strandnära lägen) ska ses över då det inte gav den önskade effekten.
  • Länsstyrelserna har fått direktiv att prioritera bostadsbyggande. Kommunerna kommer att få förhandsbesked på detaljplaner, detta borde underlätta arbetet.
  • Det finns möjlighet att se över hur man tolkar regelverket kring nedskrivningar. I små kommuner är det väldigt svårt att bedöma marknadsvärdet då det inte finns försäljningar att beräkna detta på. Då borde man kunna se på intjäningsmöjligheterna över tid på investeringen istället.

- Till sist handlar det om möjligheten för Årjängs kommun att få in skatteintäkter. Jag ser fram emot att LIS får en översyn och att länsstyrelsen kan ge förhandsbesked. Möjligheten till att få en rimlighetsbedömning av kalkyler vid bostadsbyggande är också bra, men det måste förändras nu inte dras i långbänk avslutar Daniel Schützer.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 19 maj 2017