Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Landshövdingen besökte Årjäng för att diskutera gränsöppning och E18
Lyssna

Landshövdingen besökte Årjäng för att diskutera gränsöppning och E18

Publicerad 2020-06-04 16:20

Årjängs kommun har under våren vidtagit flera åtgärder för att stödja företag och invånare med anledning av coronapandemin. Idag träffade representanter från kommunstyrelsen Värmlands landshövding, George Andrén, för att bland annat diskutera viktiga frågor för kommunen som gränsöppningen och E18.

Deltagarna på mötet, glest placerade i cornatider.

– Vi har tidigare under våren tagit fram ett åtgärdspaket för att stötta företag och invånare i kommunen. Tillsammans med kommunerna Eda och Strömstad har vi också beskrivit konsekvenserna av den stängda gränsen i en skrivelse till regeringen, då vi ser stora påfrestningar för handel, besöksnäring och industri. Idag träffade representanter från kommunstyrelsen landshövdingen för att bland annat diskutera gränsöppning och betydelsen av E18, berättar Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande i Årjängs kommun.

Den stängda gränsen

Den 15 juni är ett viktigt datum då den norska regeringen ska ta ställning till om gränsen kan öppnas. Under dagens möte diskuterades både nuläget och strategier framåt.

– Länsstyrelsen och framförallt landshövdingen drar ett tungt lass och är en viktig samarbetspart för oss när det gäller den stängda gränsen. Jag är mycket tacksam för deras engagemang, säger Daniel Schützer.

E18 viktig för Årjängs tillväxt

Politiken i Årjängs kommun är helt eniga om betydelsen av E18 för kommunens tillväxt och utveckling. Landshövdingen och representanterna från kommunstyrelsen är överens om att det behövs en samordning i Värmland för att lyckas med större infrastruktursatsningar.

Tidigare beslutade åtgärder

Med anledning av en ansträngd situation för både företag och invånare i Årjängs kommun har kommunfullmäktige beslutat om följande åtgärdspaket:

 • VA- och avfallsavgiften för företag och invånare tas bort under perioden april-juni.  
 • Avgift för bygglov tas bort för företag och invånare under resten av året.
 • Företag får uppskov avseende kommunala avgifter upp till sex månader.
 • Verksamheter med uteserveringar tillåts öppna redan i nuläget.
 • Kommunen genomför enbart tillsyn som bedöms vara nödvändig. Detta för att minska företagens kostnader och tidsåtgång.
 • Lokala företag ska gynnas i upphandlingar genom att kommunen ställer krav på hållbarhet, exempelvis minskade transporter. Om upphandling inte krävs sker inköp lokalt.
 • Kommunen har som målsättning att betala alla inkomna fakturor inom 10 dagar istället för 30.
 • Hemkörning av dagligvaror utökas till att omfatta riskgrupper och äldre över 70 år, utan biståndsbedömning. Ersättningen till handlarna fördubblas.
 • Drygt 300 000 kronor avsätts för sommarjobb till skolungdomar.
 • Ett samarbete med kyrkorna startas upp. Alla invånare ska ha någon att prata med.
 • Kommunen fortsätter samverkan med näringslivet för att ta fram fler åtgärder.
 • Förstärkt marknadsföring av Årjängs kommun.
 • Större investeringar kommer att genomföras enligt plan. Årjängs kommun ska bland annat bygga en förskola i Töcksfors och en ny simhall i Årjäng.

Kontakt
Daniel Schützer
Kommunstyrelsens ordförande (S), Årjängs kommun
Telefon: 0573-141 10
E-post: daniel.schutzer@arjang.se

Övriga närvarande ledamöter från kommunstyrelsen:
Anette Eriksson (C), e-post: anette.eriksson@pol.arjang.se
Lennart Bryntesson (MP), e-post: lennart.bryntesson@pol.arjang.se
Kristina Kristiansson, (S) e-post: kristina.kristiansson@pol.arjang.se
Mikael Olsson (M), e-post: mikael.olsson@pol.arjang.se

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 4 juni 2020