Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Kommunfullmäktige i korthet
Lyssna

Kommunfullmäktige i korthet

Publicerad 2018-04-25 13:00

Här kan du läsa en kortfattad sammanställning av kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 23 april.

Kommunfullmäktige i korthet måndagen den 23 april

Miljööverenskommelse i Värmland

Bygg- och miljöchefen berättar om den miljööverenskommelse som undertecknats av samtliga kommuner i Värmland. Miljööverenskommelsen syftar till att vi "Tillsammans gör Värmland till en god plats att leva på, även i framtiden."

Årsredovisning 2017

Ekonomichefen föredrar årsredovisningen för 2017. Årjängs kommuns ekonomiska resultat för 2017 är på +34,1 miljoner kronor. Detta är 18,8 miljoner kronor bättre än budgeterat. En stor del i detta överskott är högre skatter och statsbidrag än budgeterat samt att kommunens nämnder totalt sett har hållit budget. Av kommunens fyra övergripande mål har två uppfyllts.

De båda kommunala bolagen, Årjängs bostads och Årjängs nät, har också positiva resultat. Detta innebär att hela kommunkoncernen hade ett positivt resultat på 39,2 miljoner kronor.

Motion om kameraövervakning

En motion gällande kameraövervakning på Nordmarkens skola, som Sverigedemokraterna väckt, avslogs då "verksamheten bedömer att övervakningsintresset inte väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad."

*Motion om att förbjuda tiggeri

En ny motion lämnades in, också den väckt av Sverigedemokraterna. Motionen handlar om att förbjuda tiggeri i Årjängs kommun.

*Medborgarförslag om att arrangera datakurs för äldre

Ett nytt medborgarförslag har inkommit med förslag på att kommunen hjälper till med att ordna kurser för äldre personer som vill lära sig att hantera en dator..

*Motionen och medborgarförslaget lämnades till kommunstyrelsen för vidare beredning före beslut.

Vad är interpellation, medborgarförslag och motion?

Interpellation

En fråga från en ledamot i Kommunfullmäktige till kommunalrådet, nämndordförande eller annan politiker i ledande ställning.

Medborgarförslag

Den som är skriven i Årjängs kommun får lämna förslag till kommunfullmäktige om något den vill ändra på.

Motion

Ett nytt ärende som får väckas av en ledamot i kommunfullmäktige.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 april 2018

Kontakt

Protokoll Kommunfullmäktige