Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Intressanta kulturmiljöer inventeras
Lyssna

Intressanta kulturmiljöer inventeras

Publicerad 2018-08-27 07:00

Som ett underlag till den fördjupade översiktsplanen (FÖP), har Årjängs kommun ansökt om och fått bidrag från Länsstyrelsen för att ta fram ett kulturmiljöprogram. Målet är att i steg ett inventera kulturmiljöer i Årjäng och Töcksfors tätorter. Kulturmiljöprogrammet ska berätta om orternas historiska utveckling och karaktär och peka ut vilka byggnader och miljöer som är särskilt historiskt värdefulla. En annan viktig del i arbetet är att sprida kunskap och öka intresset kring våra kulturmiljöer till invånare och fastighetsägare

Från vänster Terese Myrin och Lena Thor från Värmlands Museum.

Inventering påbörjas

Det är Terese Myrin och Lena Thor båda byggnadsantikvarier på Värmlands museum, som ska genomföra inventeringen på plats. - Vi kommer att börja arbetet redan vecka 35 så ser ni två kvinnor fotografera miljöer eller byggnader kan det vara vi som är ute säger, Terese Myrin.

Målbild för kommunens fördjupade översiktsplan

År 2050 är kommunens huvudtätorter Årjäng och Töcksfors två livskraftiga platser där det bästa av två världar möts. Lugnet, den trollska naturen, småskaligheten, närheten till service och fritidsaktiviteter kombineras med ett engagerat föreningsliv, gott näringslivsklimat och en kommunal förvaltning som möjliggör. Dryga timmen bort finns storstadens utbud och puls att tillgå i Oslo och Karlstad. Årjäng och Töcksfors fungerar som självständiga förorter att längta hem till.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2018

Kontakt