Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Årjängs kommun lyfter frågan om E18 igen
Lyssna

Årjängs kommun lyfter frågan om E18 igen

Publicerad 2018-01-04 09:56

Försvarsberedningen har lämnat en rapport där landets transportvägar västerut utpekas som oerhört viktiga. Med anledning av detta kompletterar Årjängs kommun sitt remissvar angående nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Sammanfattning

Årjängs kommun anser att medel för breddning och mötesseparering av sträckan Valnäs till Töcksfors i enlighet med genomförd ÅVS* måste föras in i planen.

Kompletterande synpunkter till remissvaret

Med anledning av Försvarsberedningens rapport som presenterades 19 december önskar Årjängs kommun komplettera vårt tidigare remissvar på förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Årjängs kommun vill trycka på vikten av en samordning av viktiga samhällsfunktioner och vi finner det självklart att Trafikverket måste väga in vår försvarsförmåga och Försvarsberedningens synpunkter när beslut fattas om våra transportsystem.

Aktuellt avsnitt i Försvarsberedningens rapport:

6.5 Viktiga geografiska områden

I händelse av kris eller krig kommer det att finnas olika men delvis överlappande militärstrategiska intressen i vårt närområde. De strategiska viktiga geografiska områdena formas av hur aktörerna ser på sina egna och andra aktörers strategiska intressen och agerande.

Ur ett svenskt perspektiv är Stockholmsområdet av central strategisk betydelse. Där finns rikets ledning inklusive regering, riksdag samt flera viktiga myndigheter och andra aktörer i samhället. Regionen är också ett nav för flera samhällsviktiga sektorer och har en stor befolkningskoncentration.

För att kunna motstå ett angrepp är möjligheten att upprätthålla förbindelser västerut avgörande för Sverige. Att upprätthålla dessa förbindelser är också en förutsättning för att kunna erhålla hjälp av tredje part.

De svenska västliga förbindelserna är samtidigt viktiga för Finland i händelse av kris eller krig i vårt närområde. Dessa förbindelser är därmed av existentiellt intresse för både Sverige och Finland. De viktigaste svenska västliga förbindelserna går via västkusten och Göteborg, via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands- och Norrbottens län till de norska hamnarna Trondheim och Narvik.

- Försvarsberedningen är oerhört tydliga när de beskriver de svenska västliga förbindelserna som "existentiellt intresse" för både Sverige och Finland säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S). Årjängs kommun tycker också det är helt självklart att man måste ta hänsyn till vår försvarsförmåga och Försvarsberedningens synpunkter när man fattar beslut om kommande infrastruktursatsningar och därmed måste E18 mellan Valnäs och Töcksfors lyftas in i planen.

* Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) används i tidigt planeringsskede och ska leda till lösningar som medverkar till ett mer hållbart transportsystem

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 4 januari 2018

Kontakt

Tidigare nyhet

Förslag till nationell plan 2018 - 2029