Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Årjängs kommun har lämnat remissvar på förslag till nationell transportplan
Lyssna

Årjängs kommun har lämnat remissvar på förslag till nationell transportplan

Publicerad 2017-11-30 15:53

Årjängs kommun anser att medel för breddning och mötesseparering av sträckan Valnäs till Töcksfors måste föras in i planen. En stor del av varutransporterna mellan Sverige och Norge sker på E18 samt att vägen är en viktig pulsåder för arbetspendling mellan länderna. Delar av de 79 km som går genom västra Värmland har ett stort renoveringsbehov samt att sträckan är hårt olycksdrabbad med mycket viltolyckor.

Sammanfattning av remissvar

Årjängs kommun anser att medel för breddning och mötesseparering av sträckan Valnäs till Töcksfors i enlighet med genomförd ÅVS (åtgärdsvalstudie) måste föras in i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029.

Kommunens synpunkter på planen


20% av godstransporterna mellan Sverige och Norge

Kommunen noterar att det saknas avsatta medel i planen för E18 som är Sveriges näst största väg till Norge. 2016 exporterades varor till Norge för 124 miljarder kronor enligt SCB. Totalt 20 % av transporterna mellan länderna sker på E18 vilket framgår i Trafikverkets godskartläggning Värmland 2013.

Viktig pulsåder för arbetspendling

Utöver godstrafiken så är E18 en viktig pulsåder för arbetspendlingen till Norge. Arbetspendlingen till grannlandet har enligt siffror från Region Värmland fördubblats på tio år. Även tunga virkestransporter och busstransporter belastar vägen dagligen.

79 km väg med stort renoveringsbehov

E18 mellan Stockholm-Oslo är cirka 530 km. Vägen har en bra standard förutom de 79 km i västra Värmland som saknar mittseparering, stigningsfält och omkörningssträckor. Sträckan är hårt olycksdrabbad med mycket viltolyckor. Delar av vägen är byggd tidigt 60-tal och vägtrummor och vägkropp har stora renoveringsbehov.
I förslaget till nationell plan, under rubriken "Planens syfte", påtalar Trafikverket att syftet är att främja överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart samt att bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna. Årjängs kommun anser att avsaknaden av sjöfart samt kapacitetsbrist på järnvägen mellan Sverige och Norge gör att alternativet med en upprustning av E18 bör ingå i den nationella planen. Att inte prioritera vägen i nationell plan kommer att innebära en hastighetssänkning till 80 km/h. 

E18 Örebro-Oslo ingår inte i stamnätet

Årjängs kommun vill även belysa att vägsträckan Örebro-Oslo efter 2014, inte ingår i stamnätet i TEN-T (Transeuropeiska transportnät) vilket är anmärkningsvärt med tanke på E18 betydelse för både Sverige och Norge.

Utöver detta så ställer sig Årjängs kommun bakom Region Värmlands svar angående nationell plan för 2018-2029.

 

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 1 december 2017

Kontakt

Förslag till nationell plan 2018-2029

Nationell transportplan