Hem/Invånare/Kommun & politik/Möten, handlingar och protokoll
Lyssna

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du alla nämnders sammanträdesdagar för 2019 och 2020. Är du intresserad av vad de olika nämnderna diskuterar och tar beslut om, hittar du också kallelser och protokoll här.

Sammanträdesdagar 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse/nämnd

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

25

25

29

27 

17

-

-

30

28

25

 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

23

20

6, 13, 27

17

15, 22

-

-

21

-

2, 30

27

  -

Kommunstyrelsen

23

6

6

10

8

5

-

-

4

16

13

  4

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

22

19

19

16

28

-

-

20

-

1, 29

26

  -

Barn- och utbildnings­nämnden

22

5

5

2

7

11

-

-

3

15

12

 10

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

23

-

6

17

22

-

-

21

-

2

13

  -

Bygg- och
miljö­nämnden

23

13

27

-

8

12

-

-

11

23

-

  4

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

22

-

5

16

21

-

-

13

-

1

12

  -

Kultur- och
fritids­nämnden

22

12

26

-

7

11

-

-

10

22

-

  3 

Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott

17

20*

21

25

23

-

-

22

19

3, 31

28

  -

Stöd- och
omsorgs­nämnden

17

7

7

11

9

13

-

-

5

17

14

  12

Pensionärs-och tillgänglighetsråd

   -

  27

    -

  -

  15

   -

  -

  28

  -

  -

  20

  -

2-dagars budgetöverläggning # 

   -

 21,  22

    -

   -

 -

   -

  -

  -

   -

  -

  -

  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Avvikande dag
# gäller kommunstyrelsen och övriga nämnders presidie.

Sammanträdesdagar 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse/nämnd

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

24

30

27

25 

15

-

-

28

26

30

 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

22

19

4, 11, 25

22

20, 27

-

-

19

30

28

25

  -

Kommunstyrelsen

-

5

4

8

6

3

-

-

2

7

11

  2

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

21

18

17

21

19

-

-

18

29

27

24

  -

Barn- och utbildnings­nämnden

-

4

3

7

5

9

-

-

1

13

10

 8

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

22

-

4

15

27

-

-

26

30

-

11

  -

Bygg- och
miljö­nämnden

-

12

25

-

6

10

-

-

16

21

-

  2

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

21

-

3

14

26

-

-

25

29

-

10

  -

Kultur- och
fritids­nämnden

-

11

24

-

5

9

-

-

15

20

-

  8

Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott

16

19*

18

23

20*

25

-

20

17

1, 29

26

  -

Stöd- och
omsorgs­nämnden

-

6

5

8*

6*

11

-

-

3

15

12

  10

Pensionärs-och tillgänglighetsråd

   -

  26

    -

  -

  13

   -

  -

  26

  -

  -

  18

  -

2-dagars budgetöverläggning #

   -

 20,  21

    -

   -

 -

   -

  -

  -

   -

  -

  -

  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Avvikande dag
# gäller kommunstyrelsen och övriga nämnders presidie.

 

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 november 2019