Lyssna

Digital anslagstavla, officiell

Detta är Årjängs kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Här hittar du också information om hur du kan överklaga ett beslut.

Foto: Annika Myrell

Ny lag kräver digital anslagstavla

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) som träder i kraft 1 januari 2018 ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter därför den officiella kommunala anslagstavlan som fanns i kommunhusets entré. Du som inte har tillgång till internet kan läsa den digitala anslagstavlan på kunddator i medborgarkontoret och på biblioteken i Töcksfors och Årjäng. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för allmänheten. Under 2018 ska fullmäktige ha 9 sammanträden.

Kommunfullmäktige 26 februari 2018

Att anslå en kungörelse

Att anslå en kungörelse betyder att vi talar om att nu finns det ett meddelande till allmänheten.

Kungörelser 

Att anslå ett protokoll

Att anslå ett protokoll betyder att vi talar om att nu är protokollet justerat (undertecknat) och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Justerat protokoll Barn och utbildningsnämnden

Justerat protokoll Bygg och miljönämnd

Justerat protokoll Kommunfullmäktige

Justerat protokoll Kommunstyrelsen

Justerat protokoll Kultur och fritidsnämnden

Justerat protokoll Stöd och omsorgsnämnden

Justerat protokoll Valnämnden

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunkontorets administrativa enhet.

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 december 2017

Kontakt

Möten, handlingar & protokoll

Överklaga beslut