Hem/Invånare/Bygga, bo & miljö/Vatten och avlopp/Kommunalt vatten och avlopp/Satsning på bättre dricksvatten i Töcksfors!
Lyssna

Satsning på bättre dricksvatten i Töcksfors!

Kommunen satsar nu flera miljoner på att förbättra dricksvattnet i Töcksfors samt att öka kapaciteten från verket. Många klagomål har inkommit från kunder gällande lukt och smak och det finns även ett behov av att kunna producera ännu mer dricksvatten från verket.

Satsning i två delar

Projektet består av två delar, ett projekt för att kunna vidta vissa åtgärder snabbt för att förbättra kvaliteten och dels en utredning för att säkerställa en framtida vattenförsörjning i Töcksfors. Ett UV-ljus för desinfektion har installerats och är i drift. Under hösten kommer även ytterligare filter att installeras vilket både kommer att förbättra vattnets kvalitet och öka kapaciteten.

Förbättra kvalitén

Det har förekommit anmärkningar på vattenprover som tas av kommunen, men det är viktigt att poängtera att ingen hälsorisk föreligger. Vattnet är lukt- och smakpåverkat i vissa delar av nätet men det är ingen som helst fara att använda vattnet som vanligt. Med anledning av de kapacitetsproblem som föreligger samt de låga vattennivåerna har kommunen sedan 1 juni infört ett bevattningsförbud. Bevattningsförbudet innebär helt enkelt att kommunen uppmanar sina kunder att hushålla med dricksvattnet samt att använda dricksvattnet till dryck, mat och hygien. Mer information om bevattningsförbudet kan du läsa om här på webbplats.

Säkerställa framtida vattenförsörjning

Den andra delen av projektet är en förstudie. Förstudien syftar till att utreda alternativa vattentäkter, reservvattentäkt, projektering av råvattenledning, påverkan av klimatförändringen, framtida exploateringar och vattenbehov. Förstudien är pågående och kommunen kommer under sommaren genomföra scanning och ta vattenprover i några sjöar runt Töcksfors.

Vi kommer kontinuerligt uppdatera webbplatsen med den senaste informationen gällande dricksvattnet i Töcksfors.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2017

Kontakt

Bevattningsförbud i delar av kommunen från 1 juni

Länkar