Hem/Företagare/[Nyhetslista företagare]/Nu lyfter ledarskapet i Årjäng
Lyssna

Nu lyfter ledarskapet i Årjäng

Publicerad 2018-01-26 14:37

Årjängs kommun har tillsammans med det lokala näringslivet och Karlstads universitet tagit fram en unik ledarskapsutbildning. 18 chefer från lokalt näringsliv, Årjängs kommun och norska grannkommunen Marker kommer att delta när utbildningen startar.

Stora Jobbstudien

Under 2017 deltog Årjängs kommun som enda kommunen från Värmland i en forskningsstudie som gjordes av Kairos Future – Stora jobbstudien. Studien undersökte hur arbetslivet kommer att förändras i framtiden, vilka kompetenser som behövs och platsens betydelse för att locka till sig olika kompetenser.

Efter att ha tagit del av resultatet i rapporten som släpptes i november 2017, började Årjängs kommun att fundera på hur man kunde utveckla ledarskapet på ett helt nytt sätt.

Utdrag från "Stora jobbstudien", Kairos Future 2017'

Uppkoppling mot det som växer avgör framtiden för de flesta platser. Trenderna som formar framtidens arbetsliv får i mångt och mycket gemensamma konsekvenser. De allra flesta kommuner har inte en stor och växande egen privat tjänstesektor som egen motor, utan behöver kopplas upp mot annat som växer: i form av de riktigt stora städernas arbetsmarknader, globala turistströmmar eller produktionskedjor. De kommuner som blir isolerade och utan relationer till andra, kommer att få svårare att möta och dra nytta av effekterna från automatisering och AI, svårare att attrahera kompetens, och svårare att erbjuda arbetstillfällen till personer med olika kvalifikationer.

– Det blev väldigt tydligt för oss när vi fick se resultaten av studien, att nu måste vi göra något helt annat och helt nytt för att vi ska kunna möta utvecklingen i vårt område, säger kommunchefen i Årjängs kommun, Birgitta Evensson.

Hela tanken går ut på att de lokala förutsättningarna och behoven som identifierades under arbetet med den stora jobbstudien får bilda utgångspunkten för detta nya framtida ledarskap.

– Vi skapar en ny form av ledarskapsutbildning som möter framtidens utmaningar och möjligheter tillsammans med det lokala näringslivet och Karlstads universitet, säger Kerstin Krogh, personalchef på Årjängs kommun.

Träningspartners

– Deltagarna ska fungera som träningspartners till varandra och vi vill få till en slags "crosstraining" mellan olika branscher och organisationer och inte minst viktigt, mellan offentlig förvaltning och näringslivet. Det finns behov för båda parter att klargöra sin syn på ledarskap och skapa ett gemensamt förhållningssätt för framtiden, menar Birgitta.

Engagerat och coachande ledarskap

Syftet är just att skapa en kultur med engagerat och coachande ledarskap där alla arbetar med samma förhållningssätt gällande medarbetare, verksamhet, medborgare, kunder och utveckling. Efter utvärdering är målsättningen att genomföra utbildningen för fler chefer i kommunens organisation och även erbjuda den till fler intresserade lokala företag.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 26 januari 2018

Kontakt