Lyssna

Framtidens arbetsliv

Publicerad 2018-01-12 14:11

Vi vet att det framöver kommer att finnas behov av att rekrytera kvalificerad arbetskraft, både inom kommunens verksamheter och ute i det privata näringslivet. Därför har Årjängs kommun varit medarrangör i arbetet med den Stora jobbstudien som analysföretaget Kairos Future genomfört.

Stora jobbstudien

Stora jobbstudien är en studie, där Årjäng deltagit som enda Värmlandskommun. I forskningsprojektet Stora Jobbstudien undersöktes hur arbetslivet kommer att förändras i framtiden, vilka kompetenser som behövs och platsens betydelse för att locka till sig olika kompetenser.

Enkätundersökning i Årjäng

I tillägg till den stora jobbstudien har Årjäng gjort en enkätundersökning som gått ut till cirka 500 företag i vår kommun. Resultatet från enkätundersökningen har använts som grund i analysarbetet där även våra lokala förutsättningar som arbetskommun undersökts och hur kopplingar till förändringar i omvärlden påverkar oss.

Dessa studier kommer att ge oss vägledning och förståelse för vad som krävs, för att vi tillsammans ska kunna skapa en hållbar tillväxt och fortsätta utveckla kommunens näringsliv.

Redovisning av resultat

Vi bjuder nu in dig som företagare, förtroendevald eller tjänsteperson på Årjängs kommun till en träff där Kairos Future kommer att presentera resultatet av studierna.

30 januari kl.15.00–20.00 på Best Western Hotell i Årjäng.

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te. Meddela gärna om du har någon allergi.

Anmälan senast 22 januari till elisabeth.dammyr@arjang.se

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 16 januari 2018

Kontakt


 • Näringslivsstrateg
  Nordmarkens Näringsliv
  Direkt: 0573-140 70
  Mobil: 076-622 61 60
  Besöksadress
  Näringslivets Hus
  Nertomtsvägen 5, Årjäng