Årjängs Fibernät/Om oss/Nyheter/Status i utbyggnaden i tätorten
Lyssna

Status i utbyggnaden i tätorten

Publicerad 2017-03-22 10:30

För tillfället jobbar vi parallellt i fyra etappområden av totalt 6 i tätortsutbyggnaden.

Etapp 1

I etapp 1 återstår endast en kund att färdigställa. För dig som bor i ett flerfamiljshus i etapp 1 kan det vara så att fastighetsnätet inte är byggt ännu. Detta är fastighetsägarens ansvar så om du vill ha din fiberuppkoppling aktiverad behöver du kontakta din fastighetsägare.

Kvar i etapp 1 är också asfaltering av gatorna. Asfaltsverken har dock fortsatt stängt för säsongen. Vi försöker hålla efter hålor så gott vi kan men tar gärna emot tips om det är något ställe som behöver grusas upp omgående.

I etapp 1 ingår gatorna: Pionvägen, Västanåsvägen, västra sidan av Storgatan nr 34 – 56, Björnstigen, Erik Trells väg, Apoteksvägen, Västtomtvägen, Brunnsvägen, Fogdevägen, Högdalsvägen, Höjdvägen, Kammarsvägen, Korpvägen, Lärkstigen, Lärktorget, Storgatan 10-25, Strandvägen (ej nr 11) och Tornvägen.

Etapp 2

I etapp 2 är schaktning i gator i det närmaste avslutad. Vi har inte schaktat Backmansvägen ännu då vi väntar på en eventuell samförläggning. Vi har nu påbörjat schaktning av återstående tomter men tyvärr är det fortsatt tjäle i många gräsmattor så vädet styr fortsatt. All fiber som går att blåsa för tillfället är gjord. Nu avvaktar vi fortsatta schaktningen. Installationer hos er kunder pågår. Ett 50-tal kunder är nu aktiverade och kan använda sina tjänster. När du fått ditt samtal/sms från vår tekniker om att din fastighet är aktiverad kan du beställa tjänster. Klicka här för broschyr om hur du går till väga.

Asfaltsverken har stängt för vintern så asfaltering av gator kommer ske till våren. Vi försöker hålla efter hålor så gott vi kan men tar gärna emot tips om det är något ställe som behöver grusas upp omgående.

I etapp 2 ingår tre delområden. På grund av olika orsaker har vi delvis prioriterat om områdena:

Delområde 1 – Storgatan på östra sidan nr 37-55, Högerudsvägen, Tingsgatan, Östtomtvägen, Almgatan samt Engatan.

Delområde 2 –  Aspvägen, Videgatan, Rönnvägen, Tallbackavägen, Årmans väg, Skogsvägen, Gamla vägen, Sveavägen, Kungsvägen, Bråtvägen.

Delområde 3 – Gamla Riksvägen, Marknadsvägen, Holmströms väg, Ivars Väg, Snickargatan nr 2, 4, 6, Skomakarvägen och Backmansvägen.

Etapp 3

Nu pågår schaktningen i gator för fullt i Etapp 3. Industrigatan, Hantverksgatan, Smedgatan, Nyponvägen och Rosenvägen är nu färdigschaktade och grävarna förflyttar sig nu ned mot Blomstervägarna.

Under denna vecka har vi påbörjat schaktning av återstående tomter i Etapp 2 efter vinteruppehållet. Det är fortfarande en del tjäle kvar i gräsmattor på sina håll så dessvärre är det vädret som fortsatt styr när tomtschakten kan börja i detta område.

VIKTIGT!

Det är viktigt att du skickar in signerad blankett för tomtprojekteringen så fort du fått den från projektören så att vi inte får stopp i entreprenaden.

Delområden

Delområde 1 – Kvarnåsgatan och Backa industriområde (Arvikavägen, Bondegatan, Hantverksgatan, Industrigatan, Smedgatan)

Delområde 2 – Blomstervägen, Nyponvägen, Pionvägen, Rosenvägen, Västanåsvägen.

Nu är sista chansen att beställa fiberanslutning till din fastighet på Blomstervägen för priset 17 990kr. När grävmaskinen passerat din tomt kommer du kunna ansluta först i nästa omgång. Kontakta Årjängs Nät för anmälan och blankett.

Etapp 4

Nu pågår detaljprojektering i Etapp 4. Schaktning i detta område är planerat att starta under andra halvan av april månad. Etapp 4 är indelad i tre delområden och enligt planeringen så kommer vi starta i delområde 1.

Delområden

Delområde 1 – Violvägen.

Delområde 2 – Klockarevägen, Nygatan, Prästårdsvägen, Sjövägen, Skolvägen, Viksgatan, Västanåsvägen, Ängsvägen.

Delområde 3 - Katjärnsvägen, Kvarnvägen, Kyrkerud 101 - 201, Sjötorpsvägen.

Utsatta markeringskäppar

När vår projektör varit i ditt område sätter han ut markeringskäppar. Dessa märker ut vart gräventreprenören ska släppa av fiberslangen inför varje tomt. Även de tomter som idag inte beställt en fiberanslutning kommer förberedas med en tomslang så inte gator behöver grävas om den dag som det eventuellt blir aktuellt med en fiberanslutning. Det är jätteviktigt att dessa markeringskäppar får stå orörda så att det inte blir fel.

Än finns möjlighet att beställa fiberanslutning i Etapp 4.

Passa på att beställa fiberanslutning till din fastighet innan vi grävt färdigt området. Idag är priset endast 17 990kr för privatvilla. Om du har flerfamiljshus eller företag ska du kontakta oss för offert.

Etapp 5 och Etapp 6

Etapp 5 och 6 planeras färdigställas under hösten/vintern 2017.

Etapp 5 är området Kyrkåsen (t.ex. Kyrkåsvägen, Hamngatan, Rönnfors väg, m.fl.).

Etapp 6 är resterande fastigheter i Högerudsområdet (t.ex. Kornvägen, Rågvägen, Brostigen, Myrstigen, Sillegårdsedsvägen, m.fl.)

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 mars 2017