Årjängs Fibernät/Om oss/Nyheter/Status i utbyggnaden i tätorten
Lyssna

Status i utbyggnaden i tätorten

Publicerad 2017-10-12 17:00

Foto: JS Sverige

För tillfället jobbar vi parallellt i etappområden 3-6 i tätortsutbyggnaden. Etapp 1 är klar.

Etapp 1

Klart.

I Etapp 1 ingår gatorna: Pionvägen, Västanåsvägen, västra sidan av Storgatan nr 34 – 56, Björnstigen, Erik Trells väg, Apoteksvägen, Västtomtvägen, Brunnsvägen, Fogdevägen, Högdalsvägen, Höjdvägen, Kammarsvägen, Korpvägen, Lärkstigen, Lärktorget, Storgatan 10-25, Strandvägen (ej nr 11) och Tornvägen.

Etapp 2

Etapp 2 är klar, förutom två kunder på Backmansvägen där vi väntar på en eventuell samförläggning. 

I Etapp 2 ingår gatorna: Storgatan på östra sidan nr 37-55, Högerudsvägen, Tingsgatan, Östtomtvägen, Almgatan, Engatan, Aspvägen, Videgatan, Rönnvägen, Tallbackavägen, Årmans väg, Skogsvägen, Gamla vägen, Sveavägen, Kungsvägen, Bråtvägen, Gamla Riksvägen, Marknadsvägen, Holmströms väg, Ivars Väg, Snickargatan nr 2, 4, 6, Skomakarvägen och Backmansvägen.

Etapp 3

All schaktning och asfaltering är klar. Fyra kunder återstår att installera och svetsa. När fibern är färdigsvetsad hela vägen från dig till vår tekniknod kommer du få ett samtal/sms från vår tekniker på NSI om att stoppa strömsladden i medieomvandlaren och meddela när du gjort detta. Viktigt att du följer instruktionerna i detta meddelande. Du kommer efter detta återigen bli kontaktad när aktiveringen är klar. När du fått ditt samtal/sms från vår tekniker om att din fastighet är aktiverad kan du beställa tjänster. Klicka här för broschyr om hur du går till väga.

I Etapp 3 ingår gatorna: Kvarnåsgatan, Arvikavägen, Bondegatan, Hantverksgatan, Industrigatan, Smedgatan, Blomstervägen, Nyponvägen, Pionvägen, Rosenvägen, Västanåsvägen.

Etapp 4

All schaktning och asfaltering är klar och nästan all fiber är utblåst. Vi har endast en stamsträcka kvar att blåsa. Dessvärre sitter denna just nu fast och måste grävas upp. Innan vi kan gräva fram denna behöver vi få andra kablar utmarkerade så dessa inte grävs av. Utsättning kommer ske i slutet av vecka 42 har vi fått besked om och förhoppningsvis får vi den utblåst och klar för svetsning i vecka 43. 

Tyvärr har driftsättningen dragit ut på tiden i etapp 4 då vi haft ett flertal besvärliga stopp på flera stamkabelsträckor och lite annat strul som påverkat både fortsatt blåsning och svetsning.

Nästan alla installationer i hemmen är klara och svetsning pågår.  Ett drygt 30-tal kunder är driftsatta på gatorna Klockarevägen, Nygatan, Prästgårdsvägen, Skolvägen, Violvägen, Västanåsvägen och Ängsvägen. Övriga hoppas vi få igång så fort den sista fibern är blåst (den som sitter fast) och svetsad i v. 44. När fibern är färdigsvetsad från dig till vår tekniknod kommer du få ett samtal/sms från vår tekniker på NSI om att stoppa strömsladden i medieomvandlaren och meddela när du gjort detta. Viktigt att du följer instruktionerna i detta meddelande. Du kommer efter detta återigen bli kontaktad när aktiveringen är klar. När du fått ditt samtal/sms från vår tekniker om att din fastighet är aktiverad kan du beställa tjänster. Klicka här för broschyr om hur du går till väga.

I Etapp 4 ingår gatorna – Katjärnsvägen, Klockarevägen, Kvarnvägen, Kyrkerud 101-201, Kyrkerudsvägen, Nygatan, Prästgårdsvägen, Sjötorpsvägen, Sjövägen, Skolvägen, Viksgatan, Violvägen, Västanåsvägen, Ängsvägen.

Etapp 5

All schaktning och all fiberblåsning förutom till tre fastigheter är klart. Vi har ett stopp som kräver uppgrävning till en av fastigheterna. Nästan alla fastigheter är installerade och under v. 42 kommer svetsning att påbörjas. När fibern är färdigsvetsad från dig till vår tekniknod kommer du få ett samtal/sms från vår tekniker på NSI om att stoppa strömsladden i medieomvandlaren och meddela när du gjort detta. Viktigt att du följer instruktionerna i detta meddelande. Du kommer efter detta återigen bli kontaktad när aktiveringen är klar. När du fått ditt samtal/sms från vår tekniker om att din fastighet är aktiverad kan du beställa tjänster. Klicka här för broschyr om hur du går till väga.

Asfaltering pågår.

I Etapp 5 ingår gatorna: Hamngatan, Kyrkåsvägen, Rönnfors väg, Sillegårdsedsvägen 5, Silenius väg, Storgatan 9, Viktor Sjöströms väg, Älgstigen.

Etapp 6

Alla gator är färdigschaktade och vi räknar med att alla tomter kommer vara klara i slutet av vecka 42. All kundfiber till fastigheterna är utblåst till alla schaktade tomter och under vecka 42-43 kommer vi försöka få stamfiberkabeln och resterande kundfiber utblåst. Installationer i hemmen har börjat och när fibern är utblåst till husväggen kommer vår entreprenör NSI att kontakta dig för en installationstid.

Svetsning av fibern påbörjas när all stamfiberkabel är utblåst och Etapp 4 och 5 är färdigsvetsade. När fibern är färdigsvetsad från dig till vår tekniknod kommer du få ett samtal/sms från vår tekniker på NSI om att stoppa strömsladden i medieomvandlaren och meddela när du gjort detta. Viktigt att du följer instruktionerna i detta meddelande. Du kommer efter detta återigen bli kontaktad när aktiveringen är klar. När du fått ditt samtal/sms från vår tekniker om att din fastighet är aktiverad kan du beställa tjänster. Klicka här för broschyr om hur du går till väga. Vi beräknar att de allra flesta fastigheter ska vara driftsatta under vintern 2017/2018.

Asfaltering påbörjas när gatorna i Etapp 5 är asfalterade samt att all fiber på respektive gata är utblåst. Vi vill inte asfaltera innan dess ifall det blir ett blåsstopp som måste grävas upp.

Etapp 6 är indelad i tre delområden:

Delområde 1 - Högerud 201, Kornvägen, Rågvägen, Strandvägen 11.

Delområde 2 - Bergstigen, Högerud Näver, Högerud Sand, Kärrstigen, Norra Åkerstigen, Södra Åkerstigen.

Delområde 3 - Brostigen, Brännaregatan, Högerud Haget, Högerud Larsbo, Kulstigen, Lundegatan, Myrstigen, Sillegårdsedsvägen, Södra Ringvägen, Tallstigen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 oktober 2017